افزایش نرخ نمایش به 60 ریال و نحوه محاسبه درآمد

سلام

 

برای جلب رضایت هر چه بیشتر کاربران تصمیم به افزایش نرخ درآمد برای هر ای پی در هر 24 ساعت گرفتیم.

 

نحوه محاسبه درآمد به شکل زیر می باشد(برای هر ای پی یا بازدید کننده در هر 24 ساعت):

بازدید اول 20 ریال ‌، بازدید دوم 20 ریال و بازدید سوم 20 ریال و از آن پس دیگر برای ای پی مورد نظر تا 24 ساعت تبلیغی نمایش داده نمی شود و بدون منتظر ماندن به لینک مورد نظر ریدایرکت می شود.

 

مدیریت سامانه کسب درآمد کوتاه کننده لینک زیپر